JAUNUMI

 Lekcijas, apmācības un konsultācijas notiek grupās vai individuāli. Par laikiem vienojamies individuāli.